Regulamin Obiektu

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
 2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie oraz usługi dodatkowe określa „Cennik usług pensjonatu” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
 6. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 8. W pensjonacie obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
 9. Najmując „Misiówkę” gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić Gospodarzom do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu w przypadku braku wolnych miejsc.
 10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany przez Wynajmujących w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 11. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.
 12. Za pobyt psa w boksie hotelowym pobiera się opłatę w wysokości określonej w cenniku hotelu dla zwierząt.
 13. „Cennik usług pensjonatu”. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.
 14. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja obiektu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 18. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 19. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 14 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
 21. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 22. Osoby przebywające na terenie pensjonatu korzystają z wszelkich atrakcji i udogodnień na własną odpowiedzialność.
 23. Osoby niepełnoletnie powinny przebywać na terenie pensjonatu pod opieką osób dorosłych.
 24. Korzystanie z sauny oraz balii kąpielowej możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania oraz po uprzednim ustaleniu godzin użytkowania. Korzystanie z ww. urządzeń może nastąpić tylko za zgodą i wiedzą Gospodarza obiektu lub pracowników. Jednocześnie informujemy, iż z udogodnień można korzystać do godziny 22:00.
 25. Regulamin pensjonatu i usług podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.misiowka.com, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz na tablicy informacyjnej.

W obiekcie zabronione jest:

 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) bez zgody Gospodarzy
 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 • palenie tytoniu
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.